Mother

Ina Wroldsen

Sjanger: Pop

Vanskelighetsgrad:

Passer til: Ten Sing,

Teksten i Mother tar utganspunkt i det man i folkelig tradisjon og overtro kalte for «Byttinger». En bytting var noe man kalte barn som var så forskjellig fra «vanlige» barn at man tenkte seg at det var barn av huldra eller andre overnaturlige vesener som var forbyttet med menneskebarn! Ofte ble det brukt om barn med misdannelser, utviklingshemming eller andre skader og sykdommer fra fødsel av. Barna ble plaget og behandlet dårlig fordi man trodde at dersom huldra hørte at barnet ble plaget, ville det bytte tilbake det «normale» barnet! Teksten handler om barnet som lengter hjem.

Hent note hos Cantando (Ten Sing)

Opphavsperson(er): Bård Mathias Bonsaksen / Edvard Førre Erfjord / Ina Wroldsen