Savner du Score Cloud?

Etter at vi gikk over fra Cantando sin nettløsning til Notebutikken.no er det ikke lenger mulig å forhåndshøre/lese noten med Score Cloud. Denne funksjonen kommer tilbake når notebutikken flytter over til ny nettløsning i 2021. Inntil videre er titlene kun tilgjengelig som standard PDF.

Det er også enkelte lenker fra musikkbanken.no som ikke peker til notebutikken.no, men til Cantando sine gamle sider. Dette vil bli rettet opp når den nye web-løsningen for notebutikken er på plass. Inntil videre er det lurt å gå direkte inn på notebutikken.no og søke opp tittelen der.