Sangen fra Nord (fra Stjernestøv)

Stjernestøv (NRK)

Sjanger: Jul

Vanskelighetsgrad:

Passer til: Tween Sing,

«Sangen fra Nord» fra NRKs julekalender 2020, Stjernestøv. Arrangement for like stemmer SA og pianoakkompagnement. Denne pakken inneholder ett dirigentpartitur, én pianostemme og 15x korstemmer. Musikk av Gaute Tønder, tekst av Karianne Lund og Ida Sagmo Tvedte, arrangement av Ingebjørg Vilhelmsen.

Opphavsperson(er): Musikk av Gaute Tønder, tekst av Karianne Lund og Ida Sagmo Tvedte